Thơ tình: Phố xưa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Hai 3, 2011

Phố xưa em bước ngập ngừng

Ngỏ đào năm cũ, nắng dừng lơ thơ

Gió đưa hương tỏa lờ mờ

Nàng xuân thuở nọ, ai giờ nhớ không?

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply