Hồng mã

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Hai 8, 2011

*****

Mộng vỡ, hồn đâu, cảnh cũ tàn

Nhà xưa cát bụi xóa tan hoang

Ba gian ngói đỏ gom tạc dạ

Một nắm tro hồng nặng vai mang.

Dĩ vãng đêm qua đành gác lại

Tương lai trước mắt quyết huy hoàng

Dưới trăng lòng nguyện bình gia cảnh

Thúc ngựa tung hoành bất hiểm nan.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply