Cảm xuân

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Hai 1, 2011

Năm ngoái ngọ đông rộn tiếng ca

Chị em xướng họa rượu nâng mời

Nhìn mai đếm cánh xem thành đạt

Cảm nguyệt thơ trào giục sương sa.


Tâm tình xuân ý chị em gởi

Khắn khít lời thương ấm cửa nhà

Răng dạy cháu con gìn đức đạo

Muôn đời nhân nghĩa tiếng vang xa.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply