Thơ tình: Bến xuân

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Hai 3, 2011

Bến xuân tấp nập người qua

Tìm đò năm cũ, tìm hoa thuở nào

Trời trong mây trắng níu nhau

Đò ngang, đò dọc mà nào thấy em.

Sông xanh sóng vỗ êm đềm

Liễu phơ phất vẫy bóng đêm xuống gần

Xa xa con nước lớn dần

Đò ai đỗ lại bâng khuâng đợi cùng.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply