Thơ tình: Bướm thơ

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Hai 28, 2011

Con bướm sang chơi bướm lạ lùng                          

Bướm thường nói chuyện gói yêu đương

Yêu người bên ngỏ yêu trăng muộn

Yêu cả môi ai ngập hửng hờ

Con bướm thường sang hát vẫn vơ

Bao giờ người ấy hái hoa mơ

ủ lên tóc rối hôn mắt bướm

Trôi những hoàng hôn bướm đợi chờ

Mà thấy đôi khi bướm giận hờn

Quanh vườn tôi nhặt mấy dây rơm

Tết thành nhẫn cỏ đeo tay bướm

Bướm bảo vườn ta có gả bờm

Tôi nào hiểu được ý thơ say

Một sáng mùa xuân vắng dáng gày

Không thấy bướm sang đùa nắng mới

Lòng buồn thoang thoảng thầm chờ ai

Chiều nay tìm bướm họa lời thơ

Tình khúc mùa đông tuyết trắng mờ

Kìa bướm cùng ai khoe sắc mới

Buồn vương thi sĩ bóng chơ vơ.

Last modified on Tháng Mười Một 30, 2011

Categories: Thơ tình
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Thơ tình: Bướm thơ”

  1. Doc Says:

    Dude, right on there brrheto.

  2. http://www.passage2indiavaldosta.net/ Says:

    My oopsie was having an unlatched magazine. Apparently, pocket carry and a big belly make for pressure on the release. I need to lose weight but I found that using a different holster was easier.

Leave a Reply