Đêm Vô tận

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tư 19, 2012

Hoàng Trúc  và các người bạn vào đêm 20 – 04- 2012 tết Tháilan

Thuyền trăng theo buổi áng mây trôi

Tan hợp luân phiên cõng bụi trần

Mấy luống sầu phơi mưa nắng gội

Từng ngày đi nhẹ tình bâng khuâng

Cho ta trú tạm trong hồn cuội

Được nhớ, được yêu dẫu một lần

Tận chốn xa xăm vùi kỷ niệm

Trăm năm về đấy – bước- còn gần

Last modified on Tháng Tư 20, 2012

Categories: Thơ điên, Thơ đời, Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply