Thơ tình: Môi đắng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 16, 2010

Sóng tình theo gió đổ ra khơi

Lạnh buốt lòng em tái tê lời

Cõi mộng chôn vùi đêm tình ái

Canh dài vật vã lòng chơi vơi.

Xin cho lần cúi nụ hôn dối

Trả lại bên đời hạt nắng rơi

Anh có bao giờ mơ bến cũ?

Chuyện tình trăng nước đó anh ơi!


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply